BHV cursus

Tragter Groep biedt haar klanten de BHV basisopleiding & BHV herhaling. Er wordt over de BHV opleiding wel eens gedacht als een noodzakelijk kwaad.
Dit komt vooral voor bij bedrijven waar het risico ogenschijnlijk klein is, toch zijn er legio voorbeelden te vinden van BHV-ers die levens redden.

Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld.
De Risico-Inventarisatie en Evaluatie ( RIE ) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is.
De BHV cursussen van Tragter Groep zijn bestemd voor iedere ( toekomstige ) bedrijfshulpverlener.
Bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten totdat brandweer, ambulance en politie zijn gearriveerd.

Wat leert de deelnemer tijden de cursus?

De deelnemer leert op verantwoorde wijze een beginnende brand te bestrijden, levensreddende handelingen toe te passen, te reanimeren en hoe om te gaan met een ontruiming en of evacuatie.
Hiermee voldoet de deelnemer na het behalen van het certificaat aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbowet en voldoet tevens aan de richtlijnen van het NIBHV.
In de BHV opleiding van Tragter Groep is uiteraard genoeg ruime voor het praktijkgedeelte, Tragter Groep beschikt over een eigen speciaal ingericht instructielokaal.

U kunt zich als individu opgeven om met meerdere personen! Neem gerust contact op met één van onze medewerkers en laat u zich geheel vrijblijvend informeren over de BHV cursus.

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op