Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden
Ontruimingsplattegronden zorgen voor overzicht en bekendheid van de vluchtwegen en de veiligheidsvoorzieningen binnen gebouwen voor zowel medewerkers als bezoekers bij een calamiteit. De ontruimingsplattegronden zijn een belangrijke toevoeging op de bedrijfsnoodorganisatie en veiligheidssignalering. Door goed opgestelde ontruimingsplattegronden vinden medewerkers en bezoekers de beste weg naar buiten bij een ontruiming en zien zij tevens in één oogopslag waar bijvoorbeeld de brandblusmiddelen hangen om een kleine brand te blussen.

De aanwezigheid van ontruimingsplattegronden is bij gebouwen, die beschikken over een ontruimings- / brandmeldinstallatie, een verplichting als onderdeel van het bedrijfsnoodplan. Door middel van ontruimingsplattegronden, vluchtrouteverlichting en –aanduiding draagt de werkgever zorg voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers. Hierdoor hebben zij goed inzicht in een veilige vluchtroute en voldoet u tegelijkertijd aan de Arbowet.
In onderstaande situaties adviseren wij ontruimingsplattegronden, mede door het mogelijk grote aantal aanwezige personen:

  • Scholen;
  • Horeca;
  • Bedrijfsruimten en kantoren;
  • Openbare gelegenheden;
  • Openbare voorzieningen;
  • Vergaderlocaties;
  • Openbaar vervoer.

De plattegronden worden door Tragter Groep opgesteld op basis van NEN 1414 en
NEN-EN-ISO 7010, waarbij de vluchtwegen worden aangegeven met alle belangrijke veiligheidsvoorzieningen inbegrepen. Dit zijn onder andere de brandblussers, brandslanghaspels, EHBO koffers, AED’s en belangrijke afsluiters die in de gebouwen aanwezig zijn.

Wij kunnen de ontruimingsplattegronden voor u ontwikkelen, waarbij onze veiligheidskundige tevens het advies geeft over de posities van de plattegronden binnen uw bedrijf. Tijdens het inventariseren van de ontruimingsplattegronden zal onze veiligheidskundige ook adviserend optreden bij het ontbreken van belangrijke veiligheidsvoorzieningen of zaken die voor verbetering vatbaar zijn.
De ontruimingsplattegronden worden zowel digitaal (DWG en/of PDF) als in hard copy aan u opgeleverd. Het ontwerp van de plattegronden gebeurt in overleg met u, zodat deze indien wenselijk aangepast wordt aan uw huisstijl met eigen logo.

Naast de ontruimingsplattegronden kunt u bij ons ook terecht voor het opstellen van een volledig bedrijfsnoodplan of een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E). Meer informatie? Kijk dan bij de specifieke tabbladen in de navigatiebalk bovenaan de website.

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op